English

工业及特种气体气瓶技术参数

      我公司采用国外专利技术,对铝合金气瓶内表面进行特殊处理。用于充装充装PPM或PPB级别的标准气,电子气,超高纯气等。

     建议盛装气体如下:

     CO, CO2, NO, NO2,N2O, VOCs, BTEX, H2S, COS ,CH3OH , CH4S, C2H6S2 ,SO2 ,NH3, HCHO, HCl ,PH3, PH3+H2/N2, AsH3, AsH3+H2, B2H6, GeH4, H2Se 等.


网站首页    |    关于洁能    |    产品中心    |    资质荣誉    |    企业资讯    |    技术支持    |    气瓶公示查询    |    联系我们