English


2022年2月12日开始监检报批的气瓶产品制造质量信息录入“信息公示平台",通过网址

http://qpsy.haoyunqi.com.cn/web/trace.html

输入气瓶编号即可(追溯)查询到本公司气瓶产品的制造质量信息。

网站首页    |    关于洁能    |    产品中心    |    资质荣誉    |    企业资讯    |    技术支持    |    气瓶公示查询    |    联系我们